DUALAR

KUR ’ÂN’DA DUÂ

Kur'anda Dua Nedir ? Nasıl Yapılır

KUR ’ÂN’DA DUÂ
Hak Teâlâ Hazretleri buyuruyor:
ُ ُ ِجيب ٌ أ ِ َى قِريب ّ ِن َا ِى ف ّ ن َ ِى ع َاد ََل َك ِ عب أ َ ِ َذا س وا ِى ُوا ل َ ِجيب ْ ت َس َ ْلي َ ِ ان ف َع ِ َذا د َّ ِ اع ا َ الد ة َ ْ و َع د ْ ُشُد َون. ر َ ْ ي ُم َ َّله ُ َ وا بِى لع ِ ن ْ م ؤ ُ َ ْلي و “
Kullarım Sana, Ben’i sorduğunda (onl lara haber ver ki): Ben çok yakınım. Bana duâ ettiği vakit duâ edenin duâsına karşılık veririm. O hâlde (kullarım da) benim davetim me icâbet etsinler ve bana îman etsinler ki doğru yolu bulalar.” (el-Bakara, 186)
Fahr-i Râzî, Kâdı Beyzâvî ve Hâzin’in beyânlarına göre ashâb-ı kiramdan bazı kimsel lerin: “Ya Rasûlallah! Rabbimiz bize yakın ise hafif sesle yahut gizlice dûa edelim. Eğer uzak ise yüksek sesle duâ edelim” demeleri üzerine bu âyet-i celîlenin nâzil olduğu mervîdir.
Başka bir rivâyette ise yahûdilerin: “Yâ Muhammed! -sallallahu aleyhi ve sellem- 10 Sen yer ile gök arasını pek uzak haber veriy yorsun. Rabbimiz duâmızı nasıl işitir?” demel leri üzerine nâzil olduğu mervîdir. Bu sebeb-i nüzüllere göre âyetin mânâsı şöyle olur:
“Ey Rasûlüm! Benim kullarım sana benim evsâfımdan suâl edip «Rabbimizin lutfu bize yak kın mı, duâmızı gizlice kendi içimizden mi yap palım? Yoksa uzakta mı, duâmızı yüksek sedâ ile mi yapalım?» dediklerinde. Sen onlara Ben nim tarafımdan cevap ver. Ben onların gizli duâlarını işitirim. Zira Benim ilmim onlara pek yakındır. Binâenal leyh onların işlerini bilip sözlerini işiterek hall lerine muttalî olduğumdan duâ eden kimsenin duâsı ihlâs üzere olursa icâbet ederim. Şu hald de onlar benden icâbet talep etsinler. Ben de onlara icâbet ederim.
Senin vâsıtan ile onları îmana davet ettiğ ğimde derhal iman etsinler. Zîra ben onların duâlarına icâbet edince onların da benim dâv vetime icâbet ve emrime itâat etmeleri vâcipt tir ve onlar dâvetime icâbetle doğru yolu muh hakkak bulurlar
Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı