Hadisler

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN 40 ÖNEMLİ HADİSİ

PEYGAMBER EFENDİMİZ HADİSLER

peygamber efendimiz

Değerli İslami Sözler Takipçileri bu makalemizde Peygamber Efendimiz in en önemli 40 Hadis-i Şerif’ini sizlerle paylaşmak istedik.

TÜM HADİSLER İÇİN TIKLAYINIZ.

Peygamber Efendimiz (SAV)’in bir hadis-i şerifinde,

”Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur.” (TABERANİ) buyrulmaktadır.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İN 40 ÖNEMLİ HADİSİ

Bizde Peygamber Efendimiz (SAV)’in hayata yön verip doğru yolu bulmamıza yardımcı olacak en güzel 40 Hadis-i şerifi, sahih kaynaklarıyla beraber sizler için bir araya getirdik.

İŞTE PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)’İN HADİSLERİNDEN 40 TANESİ…

(Buhârî, cenâiz 92; Ebû Dâvut, sünne 17; Tirmizî, kader 5)

2- “Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhâcir de Allah’ın yasakladığı şeyleri terk edendir.” 

Buhari, Bedu’l-vahy, 4.

3- ”İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.”

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16

4- ”Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir.”

Tirmizî, İlim, 14.

5- ”İki göz vardır ki, cehennem ateşi onlara dokunmaz: Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz.”

Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd, 12.

6- ”(Mü’min) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getirmeyeceğin bir söz verme.”

Tirmizî, Birr, 58.

7- ”Bizi aldatan bizden değildir.”

Müslim, Îman, 164.

8- “Kim bir kavme benzerse, o da onlardandır.”

(Ebû Dâvûd, Libâs, 4.)

9- “Allah, her işte ihsanı (güzel davranmayı) emretmiştir.”

(Müslim, Sayd ve Zebâih, 57.)

10-  “Kul bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşur. Bundan vazgeçip tövbe ve istiğfar ettiği zaman kalbi parlar. Günahtan dönmez ve bunu yapmaya devam ederse siyah nokta artırılır ve sonunda tüm kalbini kaplar. Allah’ın (Kitabında) ‘Hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.’ (Mutaffifîn, 83/14.) diye anlattığı pas işte budur.”

(Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 83.)

11- “Kim duyulsun diye iyilik yaparsa, Allah (onun bu niyetini herkese) duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa, Allah da (onun bu riyakârlığını herkese) gösterir.”

(Müslim, Zühd, 48.)

12- “Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgâr hangi taraftan eserse
onu o tarafa yatırır (fakat yıkılmaz), rüzgâr sakinleştiğinde
yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o, bela ve musibetler
sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi
ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada)
söküp devirir.”

(Buhârî, Tevhid, 31.)

13- “Dua, ibadetin özüdür.”

(Tirmizî, Deavât, 1)

[Müslim, Eşribe, 136]

15-  “İyilik güzel ahlaktır; günah da içinde tereddüt uyandıran ve halkın bilmesini istemediğin şeydir.” 

[Müslim, el-Birrü ve’s Sıle, 2553]

[Buhârî, Rikak, babu kavlin Nebiyi, 11/199, 200]

17- “Kendisini ilgilendirmeyen şeyleri (mâlâyâniyi) terk
etmesi, kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir.”

(Tirmizî, Zühd, 11.)

18-  “İnsanların Allah’tan en uzak olanı, katı kalpli kimselerdir.” 

(Tirmizî, “Zühd”,61)

19- ”Mizana ilk konacak amel güzel ahlak ve cömertliktir.”

(İhya C. 3 S. 116)

İbn Mâce, Ruhûn, 4.

[İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir, 2/185.]

Buhari, İman, 7; Müslim, İman, 71.

Tirmizi, Birr, 33.

24- ”Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, komşusuna eziyet etmesin. Allah a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikramda bulunsun. Allah a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır söylesin veya sussun.”

Buhari, Edeb, 31, 85; Müslim, İman, 74, 75.

(Heysemî, IV, 252)

(İbn-i Mâce, Nikâh, 1/1846)

(İbn Hanbel, V, 152, 169.)

(Ahmed, Müsned,(Tah: Muhammed Şakir, Had. no: 1957), c. IV, s. 294)

(Müslim, Hibât 13)

(Kenzü’l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225)

(Buhârî, Edeb, 27; Müslim, Müsâkât, 7, 10.)

Buhârî, Sahih, İman, 8; Müslim, Sahih, İman, 69.

33- “Ümmetimin içinden bana en şiddetli sevgisi olanlar, benden sonra gelip onlardan biri ehli ve malına karşılık beni görmek arzusunda olan insanlardır.”

Müslim, Sahih, Cennet, 4. H.No; 12.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı